Дирекција полиције

Организационе јединице Дирекције полиције и полицијске управе

Организационе јединице Дирекције полиције у седишту:

 1. Одељење за унапређење рада Дирекције полиције
 2. Биро директора полиције
 3. Управа криминалистичке полиције
 4. Управа за међународну полицијску сарадњу
 5. Управа полиције
 6. Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката
 7. Јединица за заштиту
 8. Управа саобраћајне полиције
 9. Управа граничне полиције
 10. Управа за управне послове
 11. Оперативни центар
 12. Жандармеријa
 13. Специјална антитерористичка јединица
 14. Хеликоптерска јединица
 15. Координациона управа за Косово и Метохију

Организационе јединице Дирекције полиције ван седишта - Пoлицијске управе (1-27):

 • Полицијска управа за град Београд
 • Полицијска управа у Новом Саду
 • Полицијска управа у Нишу
 • Полицијска управа у Суботици
 • Полицијска управа у Кикинди
 • Полицијска управа у Панчеву
 • Полицијска управа у Сремској Митровици
 • Полицијска управа у Зрењанину
 • Полицијска управа у Сомбору
 • Полицијска управа у Бору
 • Полицијска управа у Врању
 • Полицијска управа у Ваљеву
 • Полицијска управа у Зајечару
 • Полицијска управа у Јагодини
 • Полицијска управа у Крагујевцу
 • Полицијска управа у Крушевцу
 • Полицијска управа у Краљеву
 • Полицијска управа у Лесковцу
 • Полицијска управа у Новом Пазару
 • Полицијска управа у Пожаревцу
 • Полицијска управа у Пироту
 • Полицијска управа у Пријепољу
 • Полицијска управа у Прокупљу
 • Полицијска управа у Смедереву
 • Полицијска управа у Ужицу
 • Полицијска управа у Чачку
 • Полицијска управа у Шапцу