Svečanost povodom prijema u radni odnos diplomiranih studenata KPA, polaznika COPO i osnovne obuke za pripadnike VSJ

2018_07_20_Prijem u radni odnos
Stefanović: „Nastavljamo praksu koja već dve, tri godine unazad uspešno teče, uz poštovanje principa usavršavanja, karijernog napredovanja i zapošljavanja ljudi koji završavaju policijske škole. Primamo najbolje koji su završili Kriminalističko-policijsku akademiju, Centar za osnovnu policijsku obuku i mlade vatrogasce“...