Informacije iz nadležnosti MUP-a u vezi sa epidemijom korona virusa

2020_03_17_Covid 19_info tel i email_MUP
Pitanja u vezi sa epidemijom korona virusa iz nadležnosti MUP-a građani mogu poslati na imejl infokoronavirus@mup.gov.rs ili se informisati na broj telefona 011/2741-580