Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine







PRETHODNO OBAVEŠTENјE-PREDMET JAVNE NABAVKE: sokovi voćni
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda












Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara - Mikrofilmski pisač, JN 349/19
Šifra nabavke 349/19
Rok za dostavljanje ponuda
27.02.2020. do 10.00 časova


Prethodno obaveštenje za postupak - prirodni gas
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda



Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara - Pečati i štambilјi, JN 351/19
Šifra nabavke 351/19
Rok za dostavljanje ponuda
31.01.2020. do 10.00 časova




Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti: Nabavka osnovnog stada - Službeni psi, JN 283/19
Šifra nabavke 283/19
Rok za dostavljanje ponuda
08.01.2020. do 10.00 časova


Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Medicinski ranac sa opremom, JN broj 328/19
Šifra nabavke 328/19
Rok za dostavljanje ponuda
16.01.2020. do 10.00 časova

Prva<12345...>Poslednja