Aktuelno

Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta

09.06.2019.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u Srbiji borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta i precizirao da je u periodu od 2017. do juna ove godine procesuirano više od 500 krivičnih dela primanja i davanja mita, 56 dela trgovina uticajem, 100 zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i 239 krivičnih dela pranja novca...
Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta
Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta
Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta
Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta
Stefanović: Borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u Srbiji borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta i precizirao da je u periodu od 2017. do juna ove godine procesuirano više od 500 krivičnih dela primanja i davanja mita, 56 dela trgovina uticajem, 100 zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i 239 krivičnih dela pranja novca.

Kako je objasnio ministar Stefanović, ovi podaci pokazuju da je u proseku svakoga dana po jedno od ovih krivičnih dela procesuirano.

„Policija je oduzela 42 stana, 11 kuća, stambenu zgradu, hotel, pet poslovnih prostora, 2,2 hektara zemlјišta, garažu, 32 putnička motorna vozila, jedno plovilo i oko milion evra u gotovini“, precizirao je ministar Stefanović na konferenciji na kojoj je prestavio rezultate Uprave kriminalističke policije u borbi protiv korupcije.

Kako je naveo Stefanović, u periodu od 2017. do juna 2019. godine evidentiran je značajan rast broja otkrivenih krivičnih dela pranja novca.

„Samo u 2018. godini otkriveno je skoro četiri puta više krivičnih dela pranja novca nego u 2017. godini, a takav trend je nastavlјen i u 2019. godini. Primetan je i porast otkrivenih krivičnih dela trgovina uticajem“, naveo je Stefanović i dodao da je značajan i porast otkrivanja krivičnih dela prevara u službi i primanje i davanje mita.

Ministar je prikazao i uporednu analiza rezultata borbe protiv korupcije sa pojedinim državama koja je urađena na osnovu broja otkrivenih krivičnih dela na 100.000 stanovnika u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Sloveniji i Francuskoj.

Zbirno u pogledu krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita, kao i pranja novca, kako je naveo, ispred Srbije je Mađarska, u Rumuniji je slična situacija kao i u Srbiji, dok je u Bugarskoj, Sloveniji i Francuskoj značajno manji broj otkrivenih navedenih krivičnih dela.

„Srbija ima evropski standard i pokazuje da prednjači u našem regionu u borbi protiv korupcije“, istakao je Stefanović i dodao da je u pogledu otkrivanja krivičnih dela primanje i davanje mita Srbija ostvarila bolјe rezultate nego Rumunija, Bugarska i Slovenija.

„Kada je u pitanju krivično delo zloupotreba službenog položaja u Srbiji je otkriven i procesuiran veći broj nego u Mađarskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Francuskoj zajedno, dok je Rumunija ispred nas“, naveo je Stefanović.

Prema njegovim rečima, u otkrivanju krivičnog dela pranja novca Srbija je na nivou evropskog standarda, sa rezultatima gotovo istim kao u Francuskoj.

Ministar Stefanović je naglasio da do kraja godine očekuje još značajnih rezultata u ovoj oblasti koji će svima pokazati posvećenost policije toj borbi u kojoj će odgovarati svi oni koji su se ogrešili o zakon.

„Jedan od zadataka koje je država dala svojim organima, tužilaštvu, policiji i službama bezbednosti je da ova pojava mora da bude iskorenjena u našem društvu i da nema nedodirlјivih i da nema onih koji neće biti gonjeni za kršenje zakona“, rekao je Stefanović.

Ministar Stefanović je podsetio na više pojedinačnih slučajeva hapšenja osumnjičenih za različita krivična dela korupcije u poslednjih nekoliko godina i istakao da ti primeri pokazuju da u Srbiji niko nije povlašćen, bilo da je reč o lјudima koji pripadaju najvećoj vladajućoj stranci, zaposlenima u državnim organima, nosiocima pravosudne funkcije...

„Svako ko se ogrešio o zakon i svako za koga obezbedimo dokaze mora odgovaraće zbog toga. Očekujem do kraja godine još značajnih rezultata u borbi protiv korupcije i to je posao koji će svima u Srbiji pokazati da nismo selektivni i da smo posvećeni izvršavanju ovih zadataka“, poručio je Stefanović i dodao da policija u saradnji sa tužilaštvima u ovom trenutku vodi veliki broj istraga.