Aktuelno

Stefanović i Mandelker razgovarali o koracima koje je Republika Srbija preduzela u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

17.05.2019.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu, u okviru zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama, sa Sigal Mandelker, podsekretarkom za terorizam i finansijsko-obaveštajnu delatnost Ministarstva finansija...

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu, u okviru zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama, sa Sigal Mandelker, podsekretarkom za terorizam i finansijsko-obaveštajnu delatnost Ministarstva finansija.

Ministar Stefanović upoznao je američku podsekretarku sa konkretnim koracima koje je Republika Srbija preduzela u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, istakavši da su u potpunosti implementirane preporuke FATF-a kako bi naša država bila skinuta sa „sive liste“ ove organizacije.

Potpredsednik srpske Vlade rekao je da je usvajanje više zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti donelo i konkretne rezultate u Republici Srbiji. Kako je objasnio Stefanović, značajno je povećan broj presuda za pranje novca pa je od 20. decembra 2018. do 10. aprila ove godine doneto ukupno 15 presuda.

Osim usvajanja nove zakonske regulative, značajno su, kako je rekao ministar Stefanović, unapređeni resursi i kapaciteti u borbi protiv pranja novca. On je ujedno dodao da Srbija sarađuje sa SAD, ali i međunarodnim organizacijama u cilјu bolјe obučenosti lјudi koji su zaduženi za suzbijanje ove vrste kriminala.

Takođe, prema rečima potpredsednika srpske Vlade, naša zemlјa je izradila nacionalnu procenu rizika kojom se rukovodi u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Američka podsekretarka Sigal Mandelker pohvalila je posvećenost Republike Srbije u ovoj oblasti i istakla neophodnost saradnje naših država na ovom polјu.