Aktuelno

Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta

08.05.2019.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković istakao je danas, na prvom sastanku o sprovođenju Mape puta za održivo rešenje za suzbijanje nedozvolјenog posedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu, da je Republika Srbija u procesu uspostavlјanja mehanizma koordinacije koji će omogućiti implementaciju aktivnosti koje su predviđene Mapom puta...
Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta
Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta
Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta
Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta
Održan prvi sastanak o sprovođenju Mape puta

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković istakao je danas, na prvom sastanku o sprovođenju Mape puta za održivo rešenje za suzbijanje nedozvolјenog posedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu, da je Republika Srbija u procesu uspostavlјanja mehanizma koordinacije koji će omogućiti implementaciju aktivnosti koje su predviđene Mapom puta.

„Ogroman trud i napor su uloženi da danas, nešto više od godinu dana nakon usvajanja zajedničke izjave u Podgorici, budemo spremni da iskažemo naše prioritete u oblasti upravlјanja malokalibarskim i lakim oružjem. Republika Srbija usmerava svoje prioritete u ovoj oblasti kao doprinos implementaciji nove strategije Evropske unije o upravalјanju oružjem iz novembra 2018. godine koja je usvojena u Londonu u okviru Berlinskog procesa“, rekao je Miličković na početku prvog sastanka u Beogradu.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova je istakao da su reforme Ministarstva usmerene u četiri povezana pravca koji se odnose na izmenu normativnog okvira u smislu usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti, unapređenje organizacione strukture tehničkih kapaciteta i lјudskih resursa, kao i definisanje novih operativnih procedura koje će stvoriti bolјi okvir za borbu protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem.

Takođe, kako je istakao, reforme se odnose i na jačanje kapaciteta  za skladištenje oružja, municije i eksploziva uz stvaranje uslova za kontinuirano uništenje njihovih viškova, kao i unapređenje postupka dobrovolјne predaje oružja i procesa legalizacije.

Miličković je naglasio da se jačanjem kapaciteta za oblast kontrole malokalibarskog i lakog oružja posredno jačaju kapaciteti i u drugim oblastima, pre svega u oblasti integrisanog upravlјanja granicom i borbe protiv prekograničnog kriminala.

„Cilј nam je da do 2024. godine u cilјu jačanja sopstvenih kapaciteta za odgovor na rastuće pretnje od vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija ispunimo svih sedam predviđenih cilјeva Mapom puta u što je moguće većoj meri“, poručio je Miličković.

On se zahvalio Evropskoj uniji, Francuskoj i Nemačkoj što na odgovoran i predan način čine dodatne napore u cilјu usaglašavanja regionalnog odgovora na problem ilegalnog posedovanja i krijumčarenja vatrenog oružja, municije i eksploziva, kao i UNDP-SISAK-u na pomoći u implementaciji nacionalnih politika i doprinosu za razvoj i jačanje kapaciteta MUP-a.

Zamenik ambasadora Francuske u Srbiji Nikola Faj je istakao važnost ove teme za Francusku koja prati implementaciju Mape puta.

„Želeo bih da pohvalim posvećenost srpskih vlasti i kažem da se radujemo što će nacionalni akcioni plan uskoro biti usvojen. To je veoma važno za Poglavlјe 24“, rekao je Faj.

Jan Riterhof, nemački oficir za vezu je istakao da je Mapa puta izrađena od strane vlasti na Zapadnom Balkanu uz tehničku podršku SISAK-a i uz konsultaciju sa Evropskom unijom i drugim akterima. On se zahvalio Vladi Srbije na konstruktivnoj saradnji po ovom pitanju.

Marčelo Repići, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji pohvalio je posvećenost Srbije kada je reč o fizičkoj bezbednosti i upravlјanju skladištenjem oružja i municije kao i da se praksa legalizacije pokazala kao delotvorna i dala veoma dobre rezultate.

„Usvajanje Nacionalnog plana za malokalibarsko i lako oružje je neophodna alatka za uspešno ostvarivanje Mape puta“, istakao je Repići.