Aktuelno

Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova

19.11.2019.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je na Ministarskom forumu u Skoplјu da će Republika Srbija i u narednom periodu biti pouzdan i kredibilan partner Evropskoj uniji kada je reč o rešavanju problema migracija...
Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova
Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova
Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova
Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova
Popović Ivković: Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je na Ministarskom forumu u Skoplјu da će Republika Srbija i u narednom periodu biti pouzdan i kredibilan partner Evropskoj uniji kada je reč o rešavanju problema migracija.

„Upravlјanje migracijama je na samom vrhu agende Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Naša zemlјa vodeći računa o sopstvenim granicama, ujedno brani i spolјne granice Evropske unije, a poseban akcenat stavlјa i na sprečavanje krijumčarenja migranata i njihove radne eksploatacije“ navela je Popović Ivković.

Ona je naglasila da u prethodnom periodu Republika Srbija nije imala migratorni pritisak koji se može uporediti sa periodom kada je kriza bila na vrhuncu i kada je više od milion migranata prošlo kroz našu zemlјu.

„Od 1. januara do 18. novembra 2019. godine na teritoriji Republike Srbije otkriveno je 12.374 migranta od kojih je 11.249 izrazilo nameru za traženjem azila, dok su prekršajne prijave podnete protiv 1.125 lica. U istom periodu, prilikom nezakonitog pokušaja prelaska državne granice, ukupno je sprečeno oko 17.050 osoba od čega je 4.461 osoba uhvaćeno u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice, dok je 12.590 odustalo nakon uočavanja organa obezbeđenja državne granice“, rekla je Popović Ivković.

Kako je ona poručila, trenutno se na teritoriji Republike Srbije nalazi oko 4.000 migranata u prihvatnim centrima širom Republike Srbije.

„U ovoj godini uspostavili smo dva nova prihvatna centra u Dimitrovgradu i Plandištu, čime je prihvatni kapacitet povećan za 200 mesta“, navela je Popović Ivković, naglasivši da Republika Srbija jača sopstvene kapacitete kako bi još snažnije odgovorila na buduće izazove, ukoliko ih bude bilo.

Kako je istakla Popović Ivković, jedan od prioriteta u narednom periodu biće i implementacija i radnog angažmana koji definiše niz dodatnih aktivnosti koje se zajednički sprovode u oblasti granične kontrole.

„Reforme koje sprovodimo nisu samo u cilјu našeg priklјučenja evropskoj porodici, već i da bismo stvorili još uređeniju i moderniju državu kakvu naši građani zaslužuju“, rekla je Popović Ivković.

Ona je dodala da Republika Srbija, nastojeći da postane deo sistema Evropske unije, već sada razmišlјa o organizacionim reformama.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da u narednom periodu izvrši dodatno jačanje granične policije i njihovih kadrovskih kapaciteta. Segment kome posvećujemo veliku pažnju je i rekonstrukcija i modernizacija graničnih prelaza u cilјu povećane bezbednosti, kao i samog nadzora državne granice“, rekla je Popović Ivković.

Na temu borbe protiv krijumčarenja lјudi, Popović Ivković je istakla da su u prvih deset meseci ove godine policijski službenici MUP-a Republike Srbije podneli 140 krivičnih prijava protiv 172 lica zbog izvršenog krivičnog dela nedozvolјen prelaz državne granice i krijumčarenje lјudi.

Popović Ivković je ovom prilikom ukazala na potrebu da se ubuduće još intenzivnije radi na uspostavlјanju novih modaliteta saradnje, kako bi se došlo do sveobuhvatnog rešenja problema migracija i očuvala bezbednost državnih granica.