Актуелно

Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца

25.06.2019.
Државни секретар Министарства унутрашњих послова Биљана Поповић Ивковић поручила је, на међународном форуму Уједињених нација који се одржава у Бакуу, да је за постизање пуне родне равноправности најважније променити друштвену свест и изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца. ..
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца
Поповић Ивковић: За постизање пуне родне равноправности најважније изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца

Државни секретар Министарства унутрашњих послова Биљана Поповић Ивковић поручила је, на међународном форуму Уједињених нација који се одржава у Бакуу, да је за постизање пуне родне равноправности најважније променити друштвену свест и изградити друштво једнаких могућности и за жену и за мушкарца.

"Законодавни оквир и јачање институционалних капацитета свакако су један од најважнијих задатака за сваку од наших држава. То међутим није довољно, јер закони и прописи не смеју бити мртво слово на папиру, њихово доследно спровођење у пракси је још важније. Република Србија је у протеклом периоду урадила много на путу постизања родне равноправности.  Наша држава је показала политичку вољу и посвећеност у испуњавању обавеза преузетих ратификацијом међународних уговора, поштовањем захтева који се стављају испред нас у процесу придруживања Европској унији, али пре свега посвећеност поштовању начела дефинисаних у Уставу Републике Србије" рекла је Поповић Ивковић, говорећи на сесији о мултисекторском деловању у правцу пружања родно одговорних јавних услуга.

Она је истакла да је Србија изградила кохерентан систем правне заштите од дискриминације у складу са међународним стандардима, ојачала капацитете надлежних институција, унапредила њихову међусобну сарадњу и осигурала да се ефикасније прате могућа кршења принципа родне равноправности, али и да је до краја године предвиђено усвајање Закона о родној равноправности, чиме ће поступање и функционисање јавних служби бити дефинисано и заокружено.

"Верујем да је све то допринело у огромној мери разбијању мушког мита у Србији. Подсетићу да је у нашој земљи данас жена на челу Владе, али и на челу Народне скупштине. По подацима Светске банке Србија је на 18. месту од укупно 118 земаља и прва је у нашем региону по заступљености жена у политичком животу. Такође, истакла бих да у институцији у којој радим жене данас чине једну четвртину од укупног броја запослених, што је велики напредак с обзиром да је посао у Министарству унутрашњих послова традиционално мушки посао" рекла је државни секретар.

Говорећи о спроведеним реформама у МУП-у, Поповић Ивковић је истакла да је учињено много, почев од увођења  института родно одговорног буџетирања, усвајања интерних документа, попут упутства и приручника за поступање у случајевима дискриминације до пројекта „Развијање родне агенде у Министарству унутрашњих послова 2016-2018. године“.

"У овим реформама остварили смо најближу сарадњу са Краљевином Шведском, која је водећа држава по питању поштовања родне равноправности и једнаких могућности и на њу смо се и угледали. Међутим оно на шта сам свакако најпоноснија јесте оснивање Мреже жена у полицији. Верујем да она представља велики корак у поштовању политике једнаких могућности и превазилажењу предрасуда да жене нису способне да обављају одређене послове. Све је то допринело и да међу 711 нових полицајаца, који су завршили своја школовања и који су примљени у наше редове крајем маја, буде чак 125 дама. Са радошћу могу да констатујем и да смо недавно приликом обележавања Дана полиције од девет награђених, имали две даме, које су добиле медаље за заслуге и посвећеност у служби" рекла је Поповић Ивковић.

Она је подсетила и да је значајан сегмент и свакако један од приоритета у раду МУП-а борба против насиља над женама.

"На том плану смо такође урадили много. Преломни тренутак у тој борби био је Закон о спречавању насиља у породици, који је почео са применом од јуна 2017. године. Министарство је у септембру исте године формирало и радну групу коју чине припадници МУП-а, али и представнице UN Women и Женске платформе за развој Србије. Успостављање сарадње са невладиним сектором била је подједнака прекретница у овој борби, баш колико и усвајање самог закона.  Указујући једни другима на оно што добро радимо, али и оно што треба да поправимо, кроз један партнерски однос, постигли смо много и учинили да жене не ћуте, да се одваже и пријаве насиље, о чему сведочи и број пријава који је све већи из године у годину, као и број изречених хитних мера" рекла је државни секретар, подсећајући и да је у МУП отворена и бесплатна телефонска линија која је доступна 24/7 и на коју сви могу потпуно анонимно пријавити полицији уколико имају сазнања да неко трпи насиље.

Говорећи о недавно реализованој студијској посети Мадриду, ради упознавања са најбољом праксом и најбољим системом борбе против насиља над женама, Поповић Ивковић је објаснила да она представља прву активност у оквиру пројекта ,,Унапређење безбедности жена у Србији“,  који МУП спроводи у сарадњи са UN Women, а који предвиђа увођење и примену нове мере заштите – система наруквица за жртве и починиоце насиља.

"Нажалост, свесни смо да је насиље у породици феномен који се јавља свуда у свету, у свим културама, независно од економског статуса и друштвеног слоја породице. Жртве породичног насиља најчешће ћуте због стида или страха од осуде појединих из друштва или економске несамосталности, те околина некада не може да примети постојање овог проблема. Зато је од изузетне важности да као друштво будемо сензибилнији када је реч о жртвама насиља и да се у њихову заштиту укључе сви актери" закључила је државни секретар.

Поповић Ивковић је поручила да ће Република Србија наставити додатно да унапређује своје капацитете за добробит свих грађана Србије.

"Овде смо присутни јер овај скуп шаље јасну поруку шире светске заједнице, међународних организација и  свих актера друштва, да се неравноправност и насиље никако не смеју третирати као приватни проблем, већ се са њим сви морамо заједно суочити" закључила је она.