Aktuelno

Izjava Dunje Simić iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova

22.05.2020.
MUP

Izjava Dunje Simić iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova:

„Navodi iz „istraživanja“ Beogradskog centra za bezbednosnu politiku tendenciozni su i neistiniti i imaju za cilј da diskredituju rad MUP-a i policajaca koji su za vreme trajanja vanrednog stanja bili angažovani danonoćno zarad očuvanja bezbednosti i zdravlјa građana.

Policijski službenici prema svima su postupali profesionalno, u skladu sa zakonom i bez sumnje su pokazali visok stepen odgovornosti u situaciji sa kojom se prvi put suočavaju. 

Policija je uložila ogroman trud da u kratkom vremenskom periodu reorganizuje rad i da pored redovnih aktivnosti odgovori na ogroman broj zahteva i sve izazove vanrednog stanja. 

Zarad istinitog informisanja javnosti moramo napomenuti da je dozvole za kretanje tokom trajanja policijskog časa izdavao isklјučivo MUP na osnovu zahteva koje su drugi državni organi dostavlјali i to za polјoprivrednike, privrednike i druge čija je delatnost bila od vitalnog značaja u tom periodu. Nijedan drugi organ nije mogao da izda dozvolu za kretanje, kako se u pomenutom „istraživanju“ navodi.

Primera radi, Ministarstvo privrede je sve privrednike, tj. sva preduzeća u Republici Srbiji preko svog sajta informisalo o načinu podnošenja zahteva koje je potom prosleđivalo MUP-u.

Pokušaji politizacije teške situacije sa kojom smo se suočili, urušavaju ugled Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnika policije koji su sve vreme trajanja vanrednog stanja bili na usluzi građanima, i pokazali da mogu uspešno da odgovore na sve izazove.“