Aktuelno

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije obeležavaju Dan zaštite od požara

07.11.2019.
MUP

Beograd

Broj:980/19

7.11.2019.godine

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije obeležavaju Dan zaštite od požara, 7. novembar, nizom aktivnosti, kroz edukativne skupove i pokazne vežbe širom Republike Srbije kako bi upoznali decu i odrasle sa načinom postupanja u slučaju opasnosti.

Ovaj dan se u Republici Srbiji tradicionalno obeležava već 185 godina u cilјu informisanja javnosti o važnosti profesionalne službe zaštite od požara i vatrogasno - spasilačke jedinice koje kao osnovni zajednički cilј imaju zaštitu života lјudi i imovine u Republici Srbiji.

Samo tokom ove godine, pripadnici Sektora bili su angažovani na više od 31.000 intervencija, među kojima je bilo oko 28.000 požara, tokom kojih je spaseno 1.233 građana i evakuisano 208 osoba.

Pored redovnih aktivnosti, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica posebnu pažnju posvećuju edukaciji najmlađih i realizuju niz aktivnosti, kao što su „Vatrogasac u školi“, „Policajac u zajednici“ i „Osnovi bezbednosti dece“. Podučavanje dece o rizicima od požara, drugih elementarnih nepogoda i katastrofa je od velikog značaja za njihovo razvijanje svesti i bolјe razumevanje okoline u kojoj žive.

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica svakodnevno pokazuju nesebičnost, požrtvovanost i solidarnost, a njihova profesionalnost se ogleda u stručnom i kvalitetnom odnosu prema radu.

Dan zaštite od požara ustanovlјen je 7. novembra 1834. godine kada je ministar unutrašnjih poslova Đorđe Protić, ispunjavajući nalog kneza Miloša Obrenovića, sačinio i potpisao „Uredbu o gašenju požara“, koja predstavlјa osnovu za razvoj pravne regulative u oblasti zaštite od požara i formiranja vatrogasno-spasilačkih jedinica.