Актуелно

Изјава државног секретара Министарства унутрашњих послова Милосава Миличковића поводом јавних набавки у МУП-у

05.12.2017.
MУП

Београд,

Број: 975/17

5. децембар 2017. године

Изјава државног секретара Министарства унутрашњих послова Милосава Миличковића поводом јавних набавки у МУП-у:

„Настављају се злонамерни напади на Министарство унутрашњих послова понављањем неистина када је реч о појединим јавним набавкама које је спровео МУП у претходном периоду, то се пре свега односи на набавку тонера за штампаче. Тврдње да је МУП изгубио милион евра, зато што је набавио оригиналне тонере, представљају грубу неистину и свесно или несвесно прећуткивање правих чињеница. Вероватно се неки надају да би више пута поновљене лажи могле да постану истина у неком тренутку. Зарад тачног информисања јавности морам да нагласим да јавна набавка тонера, која је спроведена ове године путем отвореног поступка, представља само оквирни споразум за наредне три године, који никако не представља обавезу МУП-а да купи толико тонера, већ само могућност да се закључи уговор у количинама које су неопходне.

Имајући у виду да је Министарство унутрашњих послова спровело рационализацију штампања заменом више обичних штампача једним мултифункционалним, оквирни споразум о набавци тонера неће бити реализован више од 40 одсто. Тачније биће потрошено више него дупло мање новца него што је то предвиђено оквирним уговором. Зато је сулудо говорити о губитку од милион евра. Такође, оригинални тонери, који су били један од предмета поступка набавке, односе се искључиво на штампаче у гарантном року. Њиховом употребом се продужује гарантни рок штампача, што значи да ће се било какав квар на штампачу уколнити бесплатно, што не би био случај када би се користили заменски тонери, где би поправке, сервисирање и замена резервних делова штампача била финансирана од стране МУП-а.

Када се износе подаци да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки у последње четири године поништила или прекинула 48 јавних набавки, треба нагласити да се највећи број односи на делимично поништење, којим се враћа поступак у фазу стручне оцене наручиоца. Такође, зарад тачног информисања јавности треба рећи да тих 48 предмета у последње четири године представљају минималан број, имајући у виду да Министарство унутрашњих послова, као једно од највећих буџетских корисника, годишње спроведе између 400-500 поступака набавки. Број делимично поништених и поништених у целости је буквално занемарљив, чак испод републичког просека.

Када је реч о набавци патролних возила, поново напомињемо, да је Министарство изабрало најповољнију понуду од три које су пристигле. Сви учесници у поступку су добили Одлуку о додели уговора која у свом образложењу на више од десет страна садржи све елементе свих приспелих понуда, чиме су сви понуђачи и учесници у поступку у детаље упознати са понудама својих конкурената. Није било нити једног приговора, односно жалбе.“