Aktuelno

"Reci Ne!"

23.09.2021.
„Reci Ne!“ - Seksualno zlostavlјanje dece na internetu ostavlјa dalekosežne i teške posledice po žrtvu, koja mora živeti sa svešću da fotografije i video snimci, dobijeni zloupotrebom poverenja, mogu u svakom momentu kružiti internetom i biti dostupni svima...

„Reci Ne!“ - Seksualno zlostavlјanje dece na internetu ostavlјa dalekosežne i teške posledice po žrtvu, koja mora živeti sa svešću da fotografije i video snimci, dobijeni zloupotrebom poverenja, mogu u svakom momentu kružiti internetom i biti dostupni svima. Zato u saradnji sa policijama u regionu i Europolom sprovodimo kampanju koja ima za cilј da deci ukažemo na opasnosti i posledice koje mogu proizići iz komunikacije sa nepoznatim lјudima na internetu.