Arhiva

Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro

25.04.2018.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro o dosadašnjoj saradnji MUP-a Srbije i UNHCR-a, koja je ocenjena kao veoma dobra, posebno u oblasti rešavanja pitanja izbeglica, tražilaca azila, migranata i statusnih pitanja raseljenih...
Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro
Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro
Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro
Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković razgovarala je danas u Beogradu sa direktorkom Regionalnog evropskog biroa UNHCR-a Paskal Moro o dosadašnjoj saradnji MUP-a Srbije i UNHCR-a, koja je ocenjena kao veoma dobra, posebno u oblasti rešavanja pitanja izbeglica, tražilaca azila, migranata i statusnih pitanja raseljenih.

Državni sekretar Biljana Popović Ivković zahvalila se UNHCR-u na podršci tokom migrantske krize, pre svega na donacijama, opremi i obukama za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ona je na sastanku upoznala predstavnike UNHCR-a sa nedavno usvojenim zakonima o azilu i privremenoj zaštiti, kao i o strancima, kojima su sistem azila i pitanje stranih državljana u Srbiji unapređeni u skladu sa najboljim evropskim praksama.

Moro je posebno istakla zahvalnost Vladi Republike Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova na izuzetnom odnosu naše zemlje prema izbeglicama i tražiocima azila tokom migrantske krize.

Takođe, Moro je pohvalila nova zakonska rešenja i pristup MUP-a u rešavanju položaja osoba bez državljanstva, uz napomenu da će UNHCR i u budućnosti biti pouzdan partner Republici Srbiji i nastaviti da pomaže napore institucija koje se bave ovom problematikom.