Arhiva

Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“

05.09.2018.
Sastanak rade grupe tvinig projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“, koji ima za cilj razvijanje i uspostavljanje jedinstvene platforme koja će omogućiti bezbedniju i efikasniju elektronsku komunikaciju i razmenu informacija između državnih organa u borbi protiv organizovanog i drugih oblika kriminala, održan je danas u Beogradu...
Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“
Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“
Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“
Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“

Sastanak rade grupe tvinig projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“, koji ima za cilj razvijanje i uspostavljanje jedinstvene platforme koja će omogućiti bezbedniju i efikasniju elektronsku komunikaciju i razmenu informacija između državnih organa u borbi protiv organizovanog i drugih oblika kriminala, održan je danas u Beogradu.

Nacionalni kriminalističko – obaveštajni sistem podrazumeva unapređenje razmene podataka između državnih organa, u realnom vremenu, kako bi se nivo njihove operativnosti u borbi protiv organizovanog i svih drugih oblika  kriminala podigla na viši nivo.

Projekat „Jačanje kapaciteta za implementaciju Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistema“, koji se sprovodi u skladu sa preporukama iz Akcionog plana za Poglavlje 24 – pravda, sloboda, bezbednost, realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa drugim državnim organima zaduženim za sprovođenje zakona u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, a uz podršku Evropske komisije.

Za implementacionog partnera projekta izabrano je Ministarstvo unutrašnjih poslova Litvanije, a vrednost projekta je 200.000 evra.

U proteklom periodu aktivnosti vezane za  Nacionalnog kriminalističko – obaveštajnog sistem podržali su Misija OEBS u Srbiji i policija Švedske.