Direkcija policije

Uprava granične policije

Uprava granične policije kao organizaciona jedinica Direkcije policije u sedištu Ministarstva, je jedinstvena, centralizovana i hijerarhijski organizovana na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Organizaciona struktura

 Uprava granične policije u svom sastavu imasledeće organizacione jedinice:

 • Služba za granicu
  • Odelјenje za granične provere
  • Odelјenje za nadzor granice i upravno postupanje u graničnim poslovima
  • Regionalni centar granične policije prema Hrvatskoj – Novi Sad
  • Regionalni centar granične policije prema Mađarskoj – Subotica
  • Regionalni centar granične policije prema Rumuniji – Vršac
  • Regionalni centar granične policije prema Bugarskoj – Dimitrovgrad
  • Regionalni centar granične policije prema Makedoniji – Preševo
  • Regionalni centar granične policije prema Crnoj Gori – Priboj
  • Regionalni centar granične policije prema Bosni i Hercegovini – Užice
  • Stanica granične policije Beograd
  • Stanica granične policije Niš - Aerodrom
  • Stanica granične policije Kralјevo
 • Služba za strance
  • Odelјenje za strance
  • Odelјenje za prihvat i smeštaj stranaca
 • Operativni centar
 • Odelјenje za poslove prekogranične saradnje i operativne poslove
 • Kancelarija za azil
 • Odelјenje za analizu rizika
 • Odelјenje za suzbijanje prekograničnog kriminala
 • Jedinica za sprovođenje kompenzatornih mera
 • Odelјenje za profesionalne standarde i policijske veštine
 • Odelјenje za operativnu podršku i opremanje

U skladu sa potrebama koje se odnose na jačanje i dalјe unapređenje policijske saradnje  sa svim zemlјama u neposrednom okruženju od strane ove Uprave sprovodi se niz aktivnosti za uspostavlјanje i funkcionisanje zajedničkih kontakt službi (centara/ kancelarija) na osnovu  Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi (Beč 2006)  ili bileteralnih sporazuma o policijskoj saradnji.

U dosadašnjem periodu  uspostavlјene su zajedničke kontakt službe (centri/kancelarije) sa susednim zemlјama, i to:

 • prema Makedoniji - zajednički kontakt centar Tabanovce - Preševo
 • prema Bugarskoj - zajednički kontakt centar Kalotina - Gradina
 • prema Mađarsko j- zajednički kontakt centar Reske - Horgoš
 • prema Hrvatskoj - zajednička kontakt služba Bajakovo - Batrovci
 • prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - trilateralni zajednički kontakt centar Trebinje
 • prema Rumuniji - zajednička kontakt kancelarija Portile de Fier 1 - Đerdap 1

Uprava granične policije osigurava svakodnevnu radnu povezanost i punu koordinaciju sa regionalnim centrima i stanicama granične policije na terenu, kao i drugim linijama rada u okviru MUP-a i drugim državnim organima i institucijama, obavlјajući poslove: nadzora državne granice, granične provere, podizanja nivoa bezbednosti na aerodromima i međunarodnom plovnom putu na rekama Dunav,Tisa i Sava;  suzbijanja prekograničnog kriminala; analize rizika;  kontrole  kretanja  i boravka  stranaca;  suzbijanja trgovine lјudima; azila;  kontrole zakonitosti u radu i  logistike.

Uprava granične policije u skladu sa Zakonom o policiji i na osnovu međunarodnih ugovora, obavlјa poslove međunarodne saradnje, učestvuje u pripremi propisa, analiza, izveštaja i informacija za nadležne organe Republike Srbije i druge organe i organizacije.