Direkcija policije

Uprava saobraćajne policije

     

 

Uprava saobraćajne policije je organizovana u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova. Delatnost policije u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima je pravno uređena, u skladu sa principima demokratskog društva i ustavom zagarantovanim sistemom zaštite sloboda i prava građana. U bezbednosti saobraćaja policija ima jasno definisanu funkciju, određenu zakonima i drugim propisima.

Svrha rada saobraćajne policije je organizovano funkcionisanje drumskog saobraćaja i zaštita građana i materijalnih vrednosti u procesu prevoženja. To se postiže primenom mera zaštite bezbednosti i sprovođenjem preventivnih aktivnosti, uz podršku jedinstvene baze podataka o vozilima, vozačima, saobraćajnim prekršajima i saobraćajnim nezgodama.

Saobraćajna policija sprovodi kontrolu pridržavanja propisa u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima.

Poslovi koje policija obavlјa u bezbednosti saobraćaja prema različitim subjektima mogu se grupisati na:

 • neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobraćaja;
 • upravne poslove bezbednosti saobraćaja;
 • praćenje i unapređenje propisa u bezbednosti saobraćaja;
 • obradu i rasvetlјavanje saobraćajnih prekršaja i saobraćajnih nezgoda;
 • saobraćajno-tehničke poslove bezbednosti saobraćaja;
 • preventivno-propagandne poslove bezbednosti saobraćaja ;
 • poslove saradnje sa subjektima koji se bave bezbednošću saobraćaja;
 • poslove međunarodne saradnje i odnose sa javnošću;
 • ostale poslovi bezbednosti saobraćaja.

Zbog neposrednog obavlјanja poslova i primene ovlašćenja saobraćajne policije, u okviru policijskih uprava postoje odelјenja saobraćajne policije u čijem sastavu su saobraćajne policijske ispostave.

Zbog složenosti problematike bezbednosti saobraćaja oformlјene su saobraćajne policijske ispostave i van sedišta policijskih uprava, dok su zbog specifičnosti odvijanja saobraćaja na autoputevima u Republici Srbiji formirane i saobraćajne policijske ispostave koje svoje poslove obavlјaju isklјučivo na autoputevima i prilaznim putevima. Na području opština gde saobraćajna problematika nije izražena u znatnoj meri, poslovi bezbednosti saobraćaja obavlјaju se u okviru saobraćajnih sektora u sastavu policijskih ispostava opšte nadležnosti.

Kod Policijske uprave za grad Beograd, organizacija saobraćajne policije je nešto složenija, tako da u sastavu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd postoji pet saobraćajno-policijskih ispostava. Četiri policijske ispostave vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na svom području, u okviru teritorijalne podele grada, dok je jedna ispostava usko specijalizovana i vrši uviđaje ili obezbeđenje mesta saobraćajnih nezgoda na području grada Beograda.

Mejl adresa Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije je usp@mup.gov.rs.
Upravom saobraćajne policije rukovodi načelnik, koji ima zamenika i četiri pomoćnika.

Uprava saobraćajne policije u svom sastavu ima:

 1. Odelјenje za kontrolu saobraćaja;
 2. Odelјenje za saobraćajno-tehničke poslove;
 3. Odelјenje za saobraćajne nezgode i prekršaje;
 4. Odelјenje za praćenje i unapređenje rada saobraćajne policije.

Odelјenje za kontrolu saobraćaja u svom sastavu ima:

 1. Odsek za kontrolu i regulisanje saobraćaja i
 2. Odsek za posebne vidove kontrole saobraćaja i saobraćajna obezbeđenja.

    
Odelјenje za saobraćajno-tehničke poslove u svom sastavu ima:

 1. Odsek za tehnički pregled vozila i privremenu saobraćajnu signalizaciju i
 2. Odsek za osposoblјavanje kandidata za vozače i nadzor nad subjektima koji vrše prevoz u drumskom saobraćaju.

Odelјenje za saobraćajne nezgode i prekršaje u svom sastavu ima:

 1. Odsek za saobraćajne nezgode i
 2. Odsek za saobraćajne prekršaje i prekršajni postupak.

Odelјenje za praćenje i unapređenje rada saobraćajne policije u svom sastavu ima:

 1. Odsek za praćenje rada saobraćajne policije i
 2. Odsek za unapređenje rada i primenu uređaja.

 

 PREDLOG PREKRŠAJNIH SANKCIJA PRILIKOM ZAKLjUČIVANjA SPORAZUMA O PRIZNANjU PREKRŠAJA

OBAVEŠTENjE o postupanju građana u vezi ostvarivanje prava učesnika saobraćajne nezgode