Дирекција полиције

Хеликоптерска јединица

 

Хеликоптерска јединица (ХЈ) је посебна јединица Дирекције полиције која се кроз обављање летачких и других активности непосредно ангажује на пословима заштите безбедности грађана а посебно на откривању и хватању терористичких и криминалних група и појединаца, лишавања слободе опасних криминалаца, успостављање јавног реда и мира када је нарушен у већем обиму, обезбеђивање скупова и транспорта високог ризика, за вршење послова контроле границе, контроле саобраћаја, гашења пожара, организовање и спровођење службе трагање и спасавање.

Хеликоптерска јединица пружа услуге и другим органима и институцијама. У складу са овлашћењима врши и обуку ваздухопловног особља.

Пружање услуга и заједнички рад са организационим јединицама МУП-а

Највећи број својих оперативно-летачких задатака за потребе Дирекције полиције и Министарства унутрашњих послова ХЈ обавља у садејству са оперативним саставима Министарства:

 • рад са специјалном и посебним јединицама полиције ( транспорти, десантирања, извиђања...),
 • пружање помоћи Управи полиције ( обезбеђивање спортских манифестација, трагање, проналажење и хватање криминалних група или појединаца, обезбеђивање скупова високог ризика...),
 • контрола и обезбеђење државне границе у сарадњи са УГП,
 • праћење и обезбеђивање ВИП транспорте и других транспорта високог ризика ( у сарадњи са Јединицом за обезбеђење одређених личности и објеката),
 • контрола друмског саобраћаја (у сарадњи са УСП).

Превоз људи, опреме и средстава представља основну, најчешћу активност ХЈ.

Превожења се врше за потребе Министарства унутрашњих послова и других државних органа и интитуција, укључујући и ВИП превожење.

Трагање и спасавање се врши у циљу проналажења и спасавања угрожених, несталих (изгубљених) лица, возила и ваздухоплова.

Трагање за ваздухопловом и спасавање лица се врши и за потребе Директората цивилног ваздухопловства (законска и уговорна обавеза МУП-а).

Ове операције ХЈ реализује примењујући разрађене методе трагања и користећи савремену опрему за трагање и спасавање.

У сарадњи и садејству са Сектором за ванредне ситуације ХЈ учествује непосредно у операцијама гашења пожара и пружа помоћ другим учесницима у гашењу пожара.

Због потребе за сталним подизањем нивоа обучености и непрекидним усавршавањем свог летачког и ваздухопловно-техничког особља, хеликоптерска јединица је створила услове и код ваздухополвних власти Републике Србије регистровала:

а)  Центар за обуку летачког особља

Центру  за обуку летачког особља „ Хеликоптерска јединица МУП Републике Србије“ Директорат цивилног ваздухопловства је издао сертификат бр.SRB/ATO- 007

Наведеним сертификатом Центру су одобрене обуке:

 • Commercijal Pilot Licence – CPL(H) modular
 • Flight Instructor Rating – FI(H)
 • Type rating Bell 206B
 • Type rating  SA 341/ 342
 • Type rating Bell 212
 • Type rating  SK 76 B

б)  Центар за обуку ваздухопловно-техничког особља

Центру за обуку ваздухопловно- техничког особља „ Хеликоптерска јединица МУП-а Р. С.“  Директорат цивилног ваздухопловства је издао сертификат број  RS.147.0003

Наведеним сертификатом Центру су одобрене обуке:

Клас/Class

Овлашћење/Rating

Органичења/Limitation

 

 

 

Обука за тип

Type

Б1.3/B1.3

Т1

Eurocopter SA 341

Б1.3/B1.3

Т1

Eurocopter SA 342

Б1.3/B1.3

Т1

Agusta AB206/Bell 206

Б1.3/B1.3

Т1

Bell 212/Agusta AB212

Б2/B2

Т2

Eurocopter SA 341

Б2/B2

Т2

Eurocopter SA 342

Б2/B2

Т2

Agusta AB206/Bell 206

Б2/B2

Т2

Bell 212/Agusta AB212