Direkcija policije

Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala

Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala kao uža organizaciona jedinica radi u sastavu Načelstva Uprave kriminalističke policije i u saradnji sa linijama rada Uprave neposredno učestvuje u unapređenju za kvalitetan i uspešan rad u uslovima primene savremenih metoda i sredstava na suzbijanju i prevenciji kriminaliteta. Prati tendencije i pojavne oblike kriminaliteta u cilju unapređenja prevencije kriminaliteta. Po nalogu načelnika Uprave  i zahteva linija rada, a u okviru svojih kompetencija  obavlja i druge poslove iz delokruga rada Uprave kriminalističke policije.