Дирекција полиције

Управа граничне полиције

Управа граничне полиције као организациона јединица Дирекције полиције у седишту Министарства, је јединствена, централизована и хијерархијски организована на централном, регионалном и локалном нивоу.

 

Организациона структура – Управа граничне полиције у свом саставу има:

 • Одељење за границу
 • Одељење за странце
 • Одељење за сузбијање прекограничног криминала, илегалних миграција и трговине људима
 • Јединицу за анализу ризика
 • Канцеларију за азил
 • Одсек за међународну сарадњу
 • Дежурни оперативни центар
 • Централну мобилну јединицу  и
 • Регионалнe центрe граничне полиције (8).

У складу са потребама које се односе на јачање и даље унапређење полицијске сарадње  са свим земљама у непосредном окружењу од стране ове Управе спроводи се низ активности за успостављање и функционисање заједничких контакт служби (центара/ канцеларија) на основу  Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи (Беч 2006)  или билетералних споразума о полицијској сарадњи.

У досадашњем периоду  успостављене су заједничке контакт службе (центри/канцеларије) са суседним земљама, и то:

 • према Македонији - заједнички контакт центар Табановце - Прешево
 • према Бугарској - заједнички контакт центар Калотина - Градина
 • према Мађарско ј- заједнички контакт центар Реске - Хоргош
 • према Хрватској - заједничка контакт служба Бајаково - Батровци
 • према Босни и Херцеговини и Црној Гори - трилатерални заједнички контакт центар Требиње
 • према Румунији - заједничка контакт канцеларија Портиле де Фиер 1 - Ђердап 1

Управа граничне полиције осигурава свакодневну радну повезаност и пуну координацију са регионалним центрима и станицама граничне полиције на терену, као и другим линијама рада у оквиру МУП-а и другим државним органима и институцијама, обављајући послове: надзора државне границе, граничне провере, подизања нивоа безбедности на аеродромима и међународном пловном путу на рекама Дунав,Тиса и Сава;  сузбијања прекограничног криминала; анализе ризика;  контроле  кретања  и боравка  странаца;  сузбијања трговине људима; азила;  контроле законитости у раду и  логистике.

Управа граничне полиције у складу са Законом о полицији и на основу међународних уговора, обавља послове међународне сарадње, учествује у припреми прописа, анализа, извештаја и информација за надлежне органе Републике Србије и друге органе и организације.