Дирекција полиције

Служба за специјалне истражне методе

Служба за специјалне истражне методе је организациона јединица у оквиру Управе криминалистичке полиције, која се бави спровођењем посебних доказних радњи, специјалним истражним техникама, у циљу прикупљања доказа и расветљавања кривичних дела за која је законом предвиђена примена посебних доказних радњи.

Служба за специјалне истражне методе пружа подршку свим полицијским управама, којих укупно има 27, на територији Републике Србије, као и другим оперативним организационим јединицама у оквиру Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова.

Историјат: 2002. године у саставу УБПОК почиње да ради Одсек за примену оперативно-техничких мера у оквиру Одељења за технику, аналитику и подршку. 2004. године Одсек прераста у Одељење за оперативну технику УБПОК. 2006. године Одељење за оперативну технику постаје Служба за специјалне истражне методе у оквиру Управе криминалистичке полиције.

У оквиру Службе за специјалне истражне методе формирана су три одељења: Одељење за конвенционални надзор, Одељење за електронски надзор и Одељење за експлоатацију и презентацију.