Документи

Споразуми и уговори

1. Споразум између Владе Републике Србије и Већа министара Босне и Херцеговине о полицијској сарадњи (Word, PDF)

2. Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о полицијској сарадњи у борби против (Word, PDF)

3. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о полицијској сарадњи (Word, PDF)

4. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у борби против илегалне трговине (Word, PDF)

5. Посебни колективни уговор

Документи