Документи

Прописи

 1. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, (PDF)
 2. Правилник о радним местима, односно пословима у Министарству унутрашњих послова на којима се стаж осигурања у ефективном трајању рачуна у увећаном трајању, са Закључком Владе Републике Србије, (PDF)
 3. Правилник о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 4. Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 5. Правилник о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 6. Правилник о садржини и изгледу обрасца за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 7. Правилник о начину спровођења теста интегритета ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018),  (Word, PDF)
 8. Правилник о начину вршења унутрашње контроле ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018), (Word, PDF)
 9. Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 38/18), (Word, PDF)
 10. Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018), (Word, PDF)
 11. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 12. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова, (PDF)
 13. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ, ("Службени гласник РС", бр.26/2017 и 94/2017), (PDF)
 14. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр.105/2016), (PDF)
 15. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 16. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији, (Word, PDF)
 17. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, (Word / PDF)
 18. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи, (Word, PDF)
 19. Правилник о онеспособљавању оружја, (Word, PDF)
 20. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 21. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници, (Word, PDF)
 22. Правилник о поступку давања оружја на послугу, (Word, PDF)
 23. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова,
 24. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде,
 25. Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства,
 26. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања,
 27. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима,
 28. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр.4.57/16),  (Word, PDF);
 29. Правилник о начињу одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације ("Службени гласник РС" бр. 54/17), (Word, PDF);
 30. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 31. Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка ("Службени гласник РС", бр. 54/17), (Word, PDF);
 32. Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењем и анализама ("Службени гласник РС", бр 54/17), (Word, PDF);
 33. Правилник о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања ("Службени гласник РС", бр. 36/17), (Word, PDF);
 34. Правилник о приправности за рад ("Службени гласник РС", бр.16/17), (Word, PDF);
 35. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017. године), (Word, PDF);
 36. Директива о поступању Секретаријата и других организационих јединица у поступцима израде мишљења о примени прописа из делокруга Министарства унутрашњих послова, (Word, PDF);
 37. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења, (Word, PDF);
 38. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, (Word, PDF);
 39. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, (Word, PDF);
 40. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 68 од 11. јула 2017, 98 од 3. новембра 2017, 67 од 31. августа 2018), (Word, PDF)
 41. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења, (Word, PDF);
 42. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова, (Word, PDF);
 43. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, (Word, PDF);
 44. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, (Word, PDF)
 45. Упутство о стандардним оперативним процедурама за профилисање, преглед и регистрацију ирегуларних миграната с Програмом обуке полицијских службеника, (PDF)
 46. Упутство о стандардним оперативним процедурама за спровођење задатака у вршењу мешовитих/заједничких патрола дуж заједничке границе са Мађарском, Румунијом и Бугарском, (PDF)
 47. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 48. Правилник о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима, (Word, PDF)
 49. Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 50. Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова, (Word, PDF)
 51. Правилник о техничком прегледу возила, (Word, PDF)
 52. Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну иcправу, (Word, PDF)
 53. Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију, (Word, PDF)
 54. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 55. Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу, (Word, PDF)
 56. Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе, Word, PDF)
 57. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 58. Правилник о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу, (Word, PDF); 58.а  Захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 59. Правилник о  ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење  сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу, (Word, PDF); 59.a  Захтев за одобрење сталног настањења у Републици Србији
 60. Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе, (Word, PDF)
 61. Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије, (Word, PDF)
 62. Правилник о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, (Word, PDF)
 63. Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца, (Word, PDF)
 64. Правилник о изледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу, (Word, PDF)
 65. Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 66. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 67. Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018), (Word, PDF)
 68. Правилник o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза, "Сл. гласник РС", број 65 од 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 69. Правилник o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу, "Сл.гласник РС", број 105 од 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 70. Правилник о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије, "Сл.гласник РС", број 2 од 16.01.2019. (Word, PDF)
 71. Правилник о начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера, "Сл. гласник РС", бр. 104/2018 (Word, PDF)
 72. Правилник о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 73. Правилник о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 74. Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, "Службени гласник РС", број 34 од 4. маја 2018. (Word, PDF)
 75. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте, „Службени гласник РС“, бр.9 од 25. јануара 2008, 4 од 25. јануара 2019. (Word, PDF)
 76. Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова, „Службени гласник РС‟, број 94 од 7. децембра 2018. (Word, PDF)
 77. Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе,  ("Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019), (Word, PDF)
 78. Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења (Word, PDF), ("Службени гласник РС", број 15/19 од 8. марта 2019)
 79. Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности, ("Службени гласник РС", број 1/2019), (Word, PDF)