Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Коначна листа реда првенства по Огласу бр. 360-583/10-9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору 24.08.2016. године.
Оглас број 360-123/15-6 од 16.11.2015. године за давање у закуп на одређено време једног стана у Тополи 20.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-123/15-7 од 16.11.2015. године - Поповић Зоран 19.07.2016. године.
Одлука којом се утврђује да Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Новом Бечеју представља Коначну листу реда првенства 19.07.2016. године.
Одлука - Коначна листа реда првенства - давање у закуп на одређено време осам станова у Србобрану 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Томчић Милорад 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Парошки Горан 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Самарџија Стојан 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Мажић Јовица 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Караџић Душан 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Булajић Владо 14.07.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Србобрану, по Огласу број 360-95/14-4 од 25.12.2014. године - Аризанов Саша 14.07.2016. године.
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2016/2017. години 13.06.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Бабушници, по Огласу број 360-123/15-8 од 16.11.2015. године, датум објављивања 13.06.2016. године. 13.06.2016. године.
Одлука којом се утврђује да Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Бабушници представља Коначну листу реда првенства, датум објављивања 13.06.2016. године 13.06.2016. године.
Одлука којом се мења Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Бачкој Тополи, по Огласу број 360-111/13-13 од 31.5.2013. године, датум објављивања 08.06.2016. године. 08.06.2016. године.
КОНКУРС за упис студената у прву годину основних дтудија Криминалистичко - полицијске академије, у школској 2016/17. години 27.05.2016. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-123/15-7 од 16.11.2015. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Новом Бечеју, датум објављивања 06.04.2016. године. 06.04.2016. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-123/15-8 од 16.11.2015. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Бабушници, датум објављивања 04.04.2016. године. 04.04.2016. године.
Одлука којом се утврђује да предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Прокупљу представља Коначну листу реда првенства, датум објављивања 30.3.2016. године. 30.03.2016. године.