Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-583/10-9 od 5.11.2010. godine, za davanje u zakup na određeno vreme pet stanova u Boru 24.08.2016. godine.
Oglas broj 360-123/15-6 od 16.11.2015. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Topoli 20.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-123/15-7 od 16.11.2015. godine - Popović Zoran 19.07.2016. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Novom Bečeju predstavlja Konačnu listu reda prvenstva 19.07.2016. godine.
Odluka - Konačna lista reda prvenstva - davanje u zakup na određeno vreme osam stanova u Srbobranu 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Tomčić Milorad 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Paroški Goran 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Samardžija Stojan 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Mažić Jovica 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Karadžić Dušan 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Bulajić Vlado 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Arizanov Saša 14.07.2016. godine.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2016/2017. godini 13.06.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Babušnici, po Oglasu broj 360-123/15-8 od 16.11.2015. godine, datum objavljivanja 13.06.2016. godine. 13.06.2016. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Babušnici predstavlja Konačnu listu reda prvenstva, datum objavljivanja 13.06.2016. godine 13.06.2016. godine.
Odluka kojom se menja Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Bačkoj Topoli, po Oglasu broj 360-111/13-13 od 31.5.2013. godine, datum objavljivanja 08.06.2016. godine. 08.06.2016. godine.
KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih dtudija Kriminalističko - policijske akademije, u školskoj 2016/17. godini 27.05.2016. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-123/15-7 od 16.11.2015. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Novom Bečeju, datum objavljivanja 06.04.2016. godine. 06.04.2016. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-123/15-8 od 16.11.2015. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Babušnici, datum objavljivanja 04.04.2016. godine. 04.04.2016. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Prokuplju predstavlja Konačnu listu reda prvenstva, datum objavljivanja 30.3.2016. godine. 30.03.2016. godine.