Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA-Poslovi zdravstvene prevencije – doktor medicine, Grupa za ljudske resurse PU Subotica, Sektor za ljudske resurse 15.11.2017. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA-Poslovi psihološke selekcije u Odseku za psihološku selekciju, Odeljenje za psihološku prevenciju i selekciju, Sektor za ljudske resurse 13.11.2017. godine.
Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine 29.09.2017. godine.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a Republike Srbije - LISTA PODNETIH PRIJAVA 28.09.2017. godine.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a Republike Srbije - LISTA ODBAČENIH PRIJAVA 28.09.2017. godine.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a Republike Srbije - RANG LISTA 28.09.2017. godine.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a Republike Srbije - ODLUKA O PREDLOGU KANDIDATA 28.09.2017. godine.
KONKURS ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI 19.09.2017. godine.
Prijava za upis na master akademske studije u školskoj 2017/2018. godini 19.09.2017. godine.
Prijava za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2017/2018. godini 19.09.2017. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Somboru, po Oglasu broj 360-316/10-8 od 29. 06. 2010. godine, datum objavljivanja 24. 08. 2017. godine – Katić Nedeljko 24.08.2017. godine.
Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 23.08.2017. godine.
Ispravka Konkursa za upis 100 polaznika za osnovnu obuku prirpadnika vatrogasno-spasilačke jedinice. 18.08.2017. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Kragujevcu, po Oglasu broj 360-157/16-11 od 14.10.2016. godine, datum objavljivanja 18.08.2017. godine - Vasiljević Goran. 18.08.2017. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Kragujevcu predstavlja Konačnu listu reda prvenstva 18.08.2017. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Valjevu, po Oglasu broj 360-580/09-13 od 05.11.2009. godine, datum objavljivanja 17.08.2017. godine – Spasojević Milan 17.08.2017. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA - Poslovi vođenja DNK registra i veštačenja u Odseku za DNK registar i veštačenja, Odeljenje za DNK analizu i vođenje zbirki DNK profila, Nacionalni kriminalističko – tehnički centar 15.08.2017. godine.
Konkurs za upis 100 polaznika na Osnovnu obuku za vatrogasno-spasilačke jedinice 11.08.2017. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Gadžinom Hanu, po Oglasu broj 360-132/16-4 od 20.06.2016. godine - Jović Dragoslav. 29.05.2017. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Gadžinom Hanu predstavlja Konačnu listu reda prvenstva 29.05.2017. godine.