Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Kikindi po Oglasu broj 360-10/14-5 od 17.1.2014. godine, datum objavljivanja 18.5.2015. godine. 18.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Adi po Oglasu broj 360-10/14-5 od 17.1.2014. godine, datum objavljivanja 18.5.2015. godine. 18.05.2015. godine.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na KPA u skolskoj 2015/2016.godini. 15.05.205. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-4 od 17.1.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme dva stana u Nišu, datum objavljivanja 15.5.2015. godine. 15.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Medveđi po Oglasu broj: 360-10/14-7 od 17.01.2014.godine. 14.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na odredjeno vreme od pet godina jednog stana u Vlasotincu po Oglasu broj: 360-10/14-7 od 17.01.2014.godine 14.05.2015. godine.
Konačna lista reda prvenstva po oglasu broj 360-10/14-7 od 17.1.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Vlasotincu i jednog stana u Medveđi, datum objavljivanja 14.4.2015. godine. 14.04.2015. godine.
Oglas broj 360-95/14-5 od 25.12.2014. godine za davanje u zakup na određeno vreme dva stana u Kraljevu, datum objavljivanja 25.2.2015. godine. 25.02.2015. godine.
Oglas za davanje u zakup na određeno vreme osam stanova u Srbobranu, datum objavljivanja 13.2.2015. godine 13.02.2015. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-5 od 17.01.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Kikindi i jednog stana u Adi, datum objavljivanja 10.02.2015. godine 10.02.2015. godine.
Konačna lista reda prvenstva po oglasu broj 360-80/13-1 od 6.3.2013. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme 26 stanova u Požarevcu, zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova 29.02.2016. godine.
Prva<...56789>Poslednja