Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. годинеПозив за отворени поступак јавне набавке добара: Угоститељска опрема, ЈН 254/18
Шифра набавке 254/18
Рок за достављање понуда
10.12.2018. до 10.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Напртњаче, ЈН 135/18
Шифра набавке 135/18
Рок за достављање понуда
15.11.2018. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак јавне набавке добара ЈН-130-18: Ватрогасна црева са спојкама
Шифра набавке 130/18
Рок за достављање понуда
29.10.2018. до 10.00 часова

Позив за поступак јавне набавке мале вредности добара ЈН-119-18: Набавка штампарских образаца
Шифра набавке 119/18
Рок за достављање понуда
05.10.2018. до 10.00 часова
Прва<12345...>Последња