Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, обликовану по партијама, са закључивањем оквирниг споразума, ЈН-19/18: Риба свежа и замрзнута
Шифра набавке: 19/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 18/18 - Сир и кајмак домаћи
Шифра набавке: 18/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума --Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле МУП-а, ЈН 25/18
Шифра набавке: 25/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључивањем оквирниг споразума, ЈН-24/18
Шифра набавке: 24/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума - Сокови газирани ЈН 26/18
Шифра набавке: 26/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за отворени поступaк ЈН добара - Ситан инвентар , ЈН 23/18
Шифра набавке: 23/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за доставу понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Производи од млека, ЈН број 42/17
Шифра набавке: 42/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЈАВНУ НАБАВКУ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: Лиценце за Unified threat management (UTM) сервер за подршку мобилних информационих система МУП-а, ЈН БРОЈ 15/18
Шифра набавке: 15/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за поступaк ЈН мале вредности- Лиценце за Sophos Email Protection - Advanced mail appliance, ЈН 12/18
Шифра набавке: 12/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА (МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И ИНВЕНТАР, ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ) ЈН број 11/18
Шифра набавке: 11/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Презенти, за потребе Кабинета министра, ЈН 22/18
Шифра набавке: 22/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија - press clipping, ЈН број 21/18
Шифра набавке: 21/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

 INVITATION TO TENDER FOR “Supply of special purpose equipment- Fire vehicle for all terrain with supporting equipment and Collapsible fire pump and IT equipment ”- Project "Improvement of the capacity for risk management in case of major forest fires in the cross-border region - coordination, training, observation, innovative methods and equipment"
Шифра набавке: CB007.1.31.189 – TD05
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER 
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 15.00 часова

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈН-13/18: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације
Шифра набавке: 13/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАФТНИ ДЕРИВАТИ (ГОРИВО), ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JH број 3/18
Шифра набавке: 3/18
Позив
Документација
ПОЗИВ за подношење понуда (енглеска верзија)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часова

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ОДРЖАВАЊЕ NEXTBIZ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ
Шифра набавке: 1/18
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка

Позив за подношење понуда у отвореном попступку јавне набавке услуга - Одржавање продукционих софтвера, ЈН 212/17
Шифра набавке: 212/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 354/17 - Израда контејнера за смештај припадника полиције.
Шифра набавке: 354/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Одржавање система и опреме за персонализацију идентификационих докумената, ЈН број 8/18
Шифра набавке: 8/18
Позив
Документација
Oдговор на питање
Oдговор на питање
Обавештење о измени Конкурсне докуменатције
Нова важећа Конкурсна документација
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕСО ПИЛЕЋЕ ЈН број 5/18
Шифра набавке: 5/18
Позив
Документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Новa конкурснa документацијa
Одговор на питање и изменa конкурсне докуменатције
Рок за достављање понуда 30.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке са закључењем оквирног споразума обликован по партијама: Хлеб, квасац и коре за питу и гибаницу, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 7/18
Шифра набавке: 7/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке jаја, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 4/18
Шифра набавке: 4/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 09.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of equipment for specialised water rescue teams (terrain vehicles, boats and additional equipment, and personal equipment for rescue team members)”- LOT3 Supply of a personal equipment for rescue team members- Project "Joint emergency interventions in Serbian and Bulgarian cross-border region"
Шифра набавке: CB007.1.31.247 – TD06
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1
Рок за достављање понуда 30.04.2018. до 15.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Конзервирано воће и поврће, ЈН 6/18
Шифра набавке: 6/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за радне станице криптозаштите за нови депешни систем, ЈН број 331/17
Шифра набавке: 331/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Домени контролери – сервери, ЈН број 359/17
Шифра набавке: 359/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 26.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са оквирним споразумом јавне набавке услуга: Природни нафтни гас за грејање- за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 350 /17
Шифра набавке: 350/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Изменa у конкурсној документацији
Обавештење о измени конкурсне документације
Измењенa конкурснa документацијa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Рок за достављање понуда 11.04.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ ЈН број 347/17
Шифра набавке: 347/17
Позив
Документација
Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 12.03.2018. до 10.00 часова

Претходно обавештење - електрична енергија
Претходно обавештење - електрична енергија

Претходно обавештење - Одржавање форензичке опреме ``Пројектина`` доку бокс за откривање фалсификата

Претходно обавештење - мобилни читачи докумената (путних исправа)
Претходно обавештење - мобилни читачи докумената (путних исправа)

Претходно обавештење - Одржавање продукционог система за аутоматску обраду отисака АФИС- Папилон
Претходно обавештење - Одржавање продукционог система за аутоматску обраду отисака АФИС- Папилон

Претходно обавештење - Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду података, марке "Т Laser III" и "Fama Laser III"
Претходно обавештење - Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и �

Претходно обавештење - Припрема котларница за грејну сезону и других термотехничких инсталација
Претходно обавештење - Припрема котларница за грејну сезону и других термотехничких инсталација

Претходно обавештење - Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а
Претходно обавештење - Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а

Претходно обавештење - организовани превоз полицијских службеника
Претходно обавештење - организовани превоз полицијских службеника

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 9, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 341/17
Шифра набавке: 341/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 15.03.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 22/и, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 340/17
Шифра набавке: 340/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 16.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке добара обликован по партијама: Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих докумената за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 319/17
Шифра набавке: 319/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Одговор на питања
Одговор на питања
Oдговори на питања 7 и 8
Одговор на питање
Обавештење о измени Конкурсне документације
Новa важећa конкурснa документацијa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање
Одлука о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 13.03.2018. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња