Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: Ревизија, ЈН број 133/18
Шифра набавке 133/18
Рок за достављање понуда
29.11.2018. до 12.00 часова