Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН 22/20 - Кондитори.
Шифра набавке 22/20
Рок за достављање понуда
20.08.2020. до 10.00 часова


Пoзив зa oбjaву JН 10/20 Пaпирнa и ПВЦ гaлaнтeриja
Шифра набавке 10/20
Рок за достављање понуда
31.07.2020. до 10.00 часоваПозив за подношење понуда за ЈН 32-20 - Млеко пастеризовано и киселомлечни производи
Шифра набавке 32/20
Рок за достављање понуда
10.08.2020. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 24/20 - Кечап, сенф, маргарин и мајонез
Шифра набавке 24/20
Рок за достављање понуда
30.07.2020. до 10.00 часова

INVITATION to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 17/20)
Шифра набавке 17/20
Рок за достављање понуда
30.07.2020. до 10.00 часова