Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
ПОЗИВ за подношење понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка добара : Бела техника, ЈН-82/16
Шифра набавке ЈН-82/16
Рок за достављање понуда
20.05.2016. до 09.00 часова

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Шифра набавке 76/16
Рок за достављање понуда
21.04.2016. до 10.00 часова