Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 6/19 - Воће и поврће свеже и сушено
Шифра набавке 6/19
Рок за достављање понуда
19.04.2019. до 10.00 часова