Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Позив у отвореном поступку јавне набавке услуга: Сервисирање ванбродских мотора, ЈН 286/19
Шифра набавке 286/19
Рок за достављање понуда
24.01.2020. до 10.00 часова


Претходнo обавештењe за 2020. годину - Уље
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Сокови газирани
Шифра набавке
Рок за достављање понуда


Претходнo обавештењe за 2020. годину - Риба замрзнута и свежа
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Поправка чамаца и мотора
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Нафтни деривати
Шифра набавке
Рок за достављање понудаПретходнo обавештењe за 2020. годину - Кондиторски производи
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Кафа
Шифра набавке
Рок за достављање понуда


Претходнo обавештењe за 2020. годину - Вреће за лешеве
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Бела техника
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Пoзив зa oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe дoбaрa: Фoрeнзички спeциjaлизoвaни пoтрoшни мaтeриjaл, JН брoj 240/19
Шифра набавке 240/19
Рок за достављање понуда
16.01.2020. до 10.00 часова