Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 317/15)
Шифра набавке 317/15
Рок за достављање понуда
18.12.2015. до 10.00 часова