Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 237/15)
Шифра набавке 237/15
Рок за достављање понуда
24.09.2015. до 10.00 часова