Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у Отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Кечап, сенф, маргарин и мајонез, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 17/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом Уговору