Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споарзума - Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19
Позив
Документација
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Одговор на захтев за додатним појашњењем са изменом конкурсне документације