Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Скидање радиолошког извора зрачења, ЈН 45/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом Уговору