Финансије

Позив за достављање понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: Угоститељска опрема, ЈН 38/19
Позив
Документација
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму