Финансије

Позив за подношење понуда за поступак мале вредности са закључењем оквирног споразуам - ФОРЕНЗИЧКИ СОФТВЕР „Х –WAYS“, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 79/19
Позив
Документација