Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Услуга испитивања и одвожења котловског отпада, JН 64/19
Позив
Документација
Oдлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка