Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga, oblikovane po partijama: Servisiranje hidrauličnog razvalnog alata, JN broj 54/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru za partiju 2
Odluka o izmeni ugovora