Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности добара: Усници за алкометре, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 93/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом Уговору