Финансије

Позив за подношење понуда у поступку : Набавка тримера и косачица за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 303/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума