Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Хемијско прање ћебади и постељине, ЈН-136/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору