Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке радова: Адаптација канцеларијског простора и просторије за возаче, ЈН 115/19
Позив
Документација
Одлука о додели Уговора