Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија - press clipping, ЈН-126/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору