Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга - Организовани превоз полицијских службеника, обликован по партијама, ЈН 50/20
Позив
Документација
Питање - појашњење
Питање - појашњење
Одговор - појашњење
Одговор - појашњење
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 1
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 2
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 4
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 5
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 6
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 7
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 8
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 9
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 10
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 11
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 12
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 13
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 14
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 15
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 16
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 17
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 18
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 19
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 20
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 21
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 22
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 23
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 24
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 25
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму, за партију 26