Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности са закључењем оквирног споразума - Софтвер за i2 Analyst‚` s Notebook са једногодишњом лиценцом, ЈН 84/19
Позив
Документација
Обавештење о обустави поступка
Oдлукa o oбустaви пoступкa