Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Набавка услуга смештаја, исхране, ски пасова, боравишних такси и осигурања за реализацију обуке у зимским условима, ЈН број 4/19
Позив
Документација
Одлука о обустави отвореног поступка
Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa